Türkiye'de Tüketilen Enerjinin Yüzde 30'u Binalarda Harcanıyor

Türkiye'deki binalarda gerekli ısı yalıtımının yapılmaması kullanılan enerjinin büyük çoğunluğunun israf olmasına neden oluyor. Kayseri Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ali Alkan, Türkiye'nin geçen yıl ödediği yaklaşık 45 milyar dolarlık enerji faturasının 12 milyar dolarının konutların ısınmasına gittiğini ifade etti.

Ali Alkan, açıklamasında, Türkiye'de tüketilen enerjinin yüzde 30'unun binalarda harcandığı ve binalarda tüketilen enerjinin de büyük kısmının ısıtma ve soğutma amaçlı olduğuna dikkat çekti. Alkan, binalarda uygulanacak ısı yalıtımları ile büyük enerji tasarrufu sağlama potansiyelinin bulunduğunu aktardı. Isı yalıtımlı bir konutta ortalama yüzde 50 ile 60 arasında tasarruf sağlandığına değinen Alkan, Türkiye'deki binaların yüzde 90'ının yalıtımsız olduğunu aktardı. Bu binaların yalıtımları yapılmış olsaydı, Türkiye'nin enerji faturasının her yıl yaklaşık 7.5 milyar dolar daha az olacağını dile getiren Alkan, belediyelerin yalıtımsız binalara kesinlikle müsaade etmemesi gerektiğini ifade etti.

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı'nın ilgili birimleri ve konu ile ilgili diğer sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile oluşturulan 'Isı Yalıtımı Yönetmeliği Revizyon Komisyonu'nun çalışmaları sonucu TS825 standardı ile binalarda ısı yalıtımı yönetmeliğinin uyumlu hale getirildiğini hatırlatan Alkan, yeni ve eski binalar için ısı kayıplarının azaltılarak enerji tasarrufu sağlanmasına yönelik hazırlanan yönetmeliğin, 1 Kasım 2008 tarihinde yürürlüğe girdiğini açıkladı.

Böylelikle yeni yapılacak binalarda ısı yalıtımı projelerinin yeni TS 825 standardına göre yapılacağını kaydeden Alkan, "Yönetmeliğin getirdiği en önemli hususlardan birisi de mevcut binalarda yapılan tadilatlarda da yenilenen kısmın yeni TS 825 standardına göre enerji verimli olarak tasarlanarak uygulanmasının gerekmesi. Artık pencere değişiminden binalarda yapılacak ısı yalıtımı uygulamalarına kadar tüm tadilatların standarda uygun olması gerekiyor." dedi.

Hadi Birlikte Çalışalım

Kalitenin zirvesindeki markalarla ve onların kaliteli ürünleriyle aralıksız hizmet veriyoruz.